Oferta

 PROPONUJEMY UBEZPIECZENIA

Komnikacyjne OC/AC/NNW/Assistance

 • Ubezpieczenie samochodowe – uzyskaj odpowiednie ubezpieczenie samochodu, ciężarówki, furgonetki lub motocykla
 • Ubezpieczenie OC/AC/Assistance
 • NNW dla kierowcy i pasażera
 • Ubezpieczenie szyb
Majątkowe
 • Strukturę twojego domu/mieszkania
 • Koszty wymiany
 • Rzeczy osobiste (do ustalonego limitu)
 • Odpowiedzialność cywilną
 • Zwrot kosztów w razie kradzieży, dewastacji, pożaru
 • Assistance
 •  Ubezpieczenie wartościowych przedmiotów
 • Ubezpieczenie od powodzi
 •  Ubezpieczenie piwnicy, garażu, pomieszczeń   gospodarczych
 •  Ubezpieczenie oszklenia

Turystyczne

 • Ochrona przed skutkami wypadków i wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju.
 • Organizacja i pokrycie kosztów do 1 200 000 zł w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku
 • Wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku

Życia i Zdrowia

 • Ubezpieczenie życia i zdrowia jest idealnym zabezpieczeniem na wypadek utraty życia lub zdrowia
 • Ubezpieczenie zapewnia natychmiastowy dostęp do lekarzy wielu specjalizacji, natomiast w przypadku śmierci ubezpieczonego osobom uposażonym zostaną wypłacone środki zgodnie z warunkami ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej w wielu specjalizacjach bez skierowania
 • Ubezpieczony ma możliwość włączenia do ubezpieczenia całej rodziny

OC w życiu prywatnym i dla przedsiębiorcy

 • Wykupując OC w polisie mieszkaniowej, ubezpieczyciel bierze na siebie finansową odpowiedzialność za nasze działania w życiu prywatnym, czyli np. po godzinach pracy, w trakcie uprawiania sportu czy na wycieczce za miastem. Jeśli wyrządzimy szkodę na osobie trzeciej lub na jej mieniu, wtedy towarzystwo pokryje straty do ustalonego limitu.
 • OC w życiu prywatnym może dotyczyć także bliskich ubezpieczonego, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pomoc domową – szkody wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.
 • OC w życiu prywatnym jest często wybierane dla uniknięcia roszczeń ze strony sąsiada. Dlatego to rozszerzenie sprawdzi się w budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie istnieje duże ryzyko zalania mieszkania położonego niżej. Szkody mogą dotyczyć instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
  to oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną.
  Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody
  osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

AKTUALNE OFERTY: https://web.facebook.com/IdealnaPolisa/